Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000030
AutorKoblížek, Vladimír
Titel

Rodná jména a jejich hypokoristické podoby v Jungmannově Slovníku česko-německém

ErschienenNaše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 31-35
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Příspěvky antroponomastické
Klassifikation (EN)Anthroponomastics
Schlagwörterhypokoristika; onomastika; antroponyma; Jungmann, Josef; slovníky
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Personennamen; Wörterbücher
AnmerkungV závěru srovnána hypokoristika užívaná v 19. stol. se současnou situací
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/30
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Adjektivní kompozita v Jungmannově Slovníku česko-německém / Dostálová, Hana
Zpracování sloves pohybu v Jungmannově Česko-německém slovníku / Short, David
Rodná jména v Bartošově slovníku / Pastyřík, Svatopluk
Hypokoristické podoby rodných jmen ovlivněné dialektem podkrkonošské oblasti / Koblížek, Vladimír
Hypokoristické podoby vlastních jmen a jejich současné zkoumání / Pastyřík, Svatopluk
Hypokoristické podoby rodných jmen v žákovském kolektivu / Pastyřík, David
Rodná jména v komunikaci / Knappová, Miloslava