Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000029
AutorFic, Karel
Titel

K typům pojmenování v rámci jedné specifické sémantické skupiny výrazů. (Na základě nářečních pojmenování projevů pohlavního pudu u některých druhů domácích zvířat.)

ErschienenNaše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 26-30
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Různé příspěvky dialektologické
Klassifikation (EN)Various dialectological contributions
Schlagwörternářečí; ekvivalenty nářeční; čeština
Schlagwörter (DE)Mundart; Tschechisch
AnmerkungNářeční ekvivalenty pojmenování projevů pohlavního pudu u krávy, kobyly, kozy, svině a kočky. Motivace těchto pojmenování, všechny typy tvořeny pomocí zvratného zájmena se
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/29
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K tvoření zemědělských pojmenování v českých nářečích / Fic, Karel
Univerzální a specifické sémantické složky iterativnosti (na materiálu ruského a anglického slovesa) / Astagurová, T. N.
K vývoji jedné skupiny českých rčení (frazeosémantické pole "Opilství") / Stěpanova, Ludmila
Charakteristika některých lingvodidaktických výrazů / Zouharová, Marie
Nová pojmenování motivovaná vlastními jmény domácích politiků / Děngeová, Zuzana
Tabu v baltofinských jazycích. Tabuizované výrazy při lovu a chovu domácích zvířat / Paulová, Markéta
K jednotlivým typům transformací v češtině / Macháčková, Eva