Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000028
AutorŠimandl, Josef
Titel

Nad 2. vydáním SSČ, zejména o tvarosloví

ErschienenNaše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 18-25
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Morfologie
Lexikografie
Klassifikation (EN)Morphology
Lexicography
Schlagwörterslovníky výkladové; morfologie; čeština; lexikografie
Schlagwörter (DE)Morphologie; Tschechisch; Lexikographie
AnmerkungRozbor SSČ, zejména morfologických údajů
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/28
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ještě nad 2. vydáním SSČ a zvláště tvaroslovím / Filipec, Josef
Ke kodifikaci českého tvarosloví (nad novým vydáním Slovníku spisovné češtiny) / Šimandl, Josef
Tvarosloví v Nauce o českém jazyku a jeho recepce / Šimandl, Josef
Počešťování a dnešní české tvarosloví / Šimandl, Josef
Políček české kultuře a tradici. Nad vydáním Pravidel českého pravopisu / Kostlán, Antonín
Před vydáním příručky "Výslovnost spisovné češtiny 2" / Buchtelová, Růžena
Staročeské hláskosloví a tvarosloví. 2., rozš. vyd / Janečková, Marie