Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000026
AutorKneřová, Magdalena
Titel

Ke způsobům oslovování v mluvených projevech

ErschienenNaše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 36-44
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Schlagwörteroslovení; úzus; čeština; němčina; mluvenost
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Deutsch; Sprachlichkeit
AnmerkungPokus zachytit současný jazykový úzus češtiny a němčiny. Oslovení křestním jménem, příjmením, tituly. Vyhodnocení dotazníků
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/26
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K způsobům persvaze v reklamních projevech / Pravdová, Markéta
Opakovaný výskyt slova to v mluvených projevech / Kolářová, Ivana
Kontaktové prostředky v českých mluvených projevech / Müllerová, Olga
Ukazovací a odkazovací zájmena v mluvených projevech / Kolářová, Ivana
Módní výrazy v mluvených projevech žáků / Kyselová, Martina
Poznámky k hierarchizaci propozice v mluvených projevech / Jandová, Eva
Funkce slov nějak a jaksi v mluvených projevech / Kolářová, Ivana