Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000013
AutorTellinger, Dušan
Titel

Otázka prekladu jednotiek mier a váh a peňažných jednotiek

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 25-30
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)The theory of translation, its language and style
SLOVAK
Schlagwörterpřeklady; míry; váhy; jednotky měrné; jednotky peněžní; slovenština
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Slowakisch
AnmerkungSouhrn poznatků, jak by měl překladatel postupovat při překladu jednotek měr, vah a peněžních jednotek
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Problém prekladu reálií v knihe Kingy Klaudyovej "Teória a prax prekladu" / Tellinger, Dušan
Názvy mier a váh v slovenských lekárskych rukopisoch zo 17. a 18. storočia / Majtánová, Marie
O temporálnej motivácii lexikálnych jednotiek / Ološtiak, Martin
Otázka pro / Svobodová, Ivana
Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka / Marvan, Tomáš
Mass- und Geldeinheiten in den deutschen Übersetzungen des "Revisors" von N. Gogol / Tellinger, Dušan
Realien in der Slowakischen und Tschechischen Übersetzung des Werkes "Peter I."von Alexei Tolstoi / Tellinger, Dušan