Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000012
AutorSvětlá, Jindra
Titel

O neologii v odborné slovní zásobě francouzštiny

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 17-24
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Terminologie
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Terminology
Schlagwörterterminologie; neologismy; francouzština
Schlagwörter (DE)Terminologie; Neologismen; Französisch
AnmerkungNeologie, terminologie a pohyb ve slovní zásobě ve frankofonních zemích. Informace o kanadské metodě identifikace neologismů v terminologii (užívána již v Québeku a Paříži)
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pohyb ve slovní zásobě a v neologii / Savický, Nikolaj P.
Slova přejatá z francouzštiny v české slovní zásobě / Schejbalová, Zdeňka
Nauka o slovní zásobě. Tematické okruhy a cvičení / Uher, František
Heidelberské sympózium o slovní zásobě / Peňáz, Petr
Internacionalizace slovní zásoby v cestovním ruchu / Světlá, Jindra
Věda o slovní zásobě a její pojmosloví / Filipec, Josef
Syntax odborné francouzštiny - verbonominální vazby / Priesolová, Janka