Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ012096
AutorKarásek ze Lvovic, Jiří
Titel

Vzpomínky

HerausgeberVybrali, uspoř., k vyd. připrav. a rejstř. opatřili Dupačová, Gabriela; Zach, Aleš
Ort/VerlagPraha: Thyrsus
Jahr1994
Seiten278 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kritická vydání textů apod.
Klassifikation (EN)Critical editions of texts
Schlagwörtervydání kritická; edice; čeština
Schlagwörter (DE)Kritische Ausgaben; Ausgabe; Tschechisch
ReviewJ. N. Český časopis historický 1996, 94, č. 1, 168. s.; Janáčková, Jaroslava, Lidové noviny 1994, 7, č. 296, 2 [příl. s.
AnmerkungEdice dvou Karáskových vzpomínkových cyklů, které vycházely v Rozpravách Aventina 1931-32, a úryvků z dalších jeho textů rozptýlených v časopisech a novinách
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12096
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Básně z konce století / Karásek ze Lvovic, Jiří
[ Vzpomínky na Alexandra Sticha] / Homoláč, Jiří
[ Vzpomínky na Alexandra Sticha] / Holý, Jiří
Vzpomínky na školu. O pražském učení jazyků / Marvan, Jiří
Vzpomínky na prázdniny aneb Škola hrou (20) / Marvan, Jiří
Vzpomínky na Miroslava Červenku / Jankovič, Milan
Vzpomínky na Františka Kopečného / Pastyřík, Svatopluk