Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ011706
AutorPstyga, Alicja
Titel

Nowe słownictwo rosyjskie, struktura formalna i semantyczna rzeczownika

Ort/VerlagGdańsk: Wyd. Uniw. Gdańskiego
Jahr1994
Seiten150 s.
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Slovní zásoba. Terminologie
Klassifikation (EN)Vocabulary. Terminology
Schlagwörterlexikografie; ruština; zásoba slovní; neologismy
Schlagwörter (DE)Lexikographie; Russisch; Wortschatz; Neologismen
ReviewVoborská, Milada Slavia 1996, 65, č. 4, s. 514-517.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11706
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi
Nowe słownictwo w języku polskim i czeskim / Labocha, Janina
Semantyczna i tematyczna struktura zdania i tekstu / Daneš, František
Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy
Negacja prefiksalna: opis leksykograficzny i interpretacja / Pstyga, Alicja
Czeskie i polskie słownictwo komputerowe / Mietła, Joanna
Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym / Kola, Adam