Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ001738
AutorKvapilová Brabcová, Radoslava
Titel

Frazémy v slovní zásobě žáků 5. - 8. ročníku

ErschienenFilologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 107-118.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR
Obecné otázky
Klassifikation (EN)The present organization of linguistics in the Czech Republic
General works
Schlagwörterzásoba slovní; frazémy; čeština
Schlagwörter (DE)Wortschatz; Phraseme; Tschechisch
AnmerkungVýsledky výzkumu, který se zabýval rozvojem slovní zásoby českých žáků
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1738
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nevětné frazémy v nové slovní zásobě / Janovec, Ladislav
Ke slovní zásobě plzeňských žáků / Suda, Zdeněk
K písemným popisům žáků 8. ročníků základních škol / Dvořák, Karel
Sonda do slovní zásoby žáků 7.-9. ročníků / Slámová, Valerie
Frazeologie ve slovní zásobě žáků - šance, nebo ohrožení? / Svobodová, Jana
Sloh v 5. ročníku / Ondrášková, K.
Sloveso v psaných slohových projevech žáků 5.-7. ročníku ZŠ / Suda, Zdeněk