Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ001737
AutorHájková, Eva
Titel

Atribut a srozumitelnost verbální komunikace ve škole

ErschienenFilologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 93-105.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax
Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Syntax
Contributions to the methodology of particular questions
Czech in society and practice
Schlagwörterpřívlastek; syntax; čeština; učebnice
Schlagwörter (DE)Attribut (Beifügung); Syntax (Satzlehre); Tschechisch; Lehrbuch
AnmerkungNa rozboru českého přívlastku, jeho četnosti, využití a postavení ve větě zkoumá obtížnost textů učebnic pro pochopení žáky
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1737
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Komunikace ve škole / Mareš, Jiří
Komunikace ve škole. Vybrané kapitoly / Müllerová, Stanislava
Čeština ve škole 21. století - 3. Jazykové jevy v dětských prekonceptech / Hájková, Eva
Čeština ve škole 21. století - 4. Výzkum edukačních podmínek jazykových jevů / Hájková, Eva
Multietnická komunikace, zvláště ve škole / Čechová, Marie
Specifika dialogické komunikace ve škole / Rybková, Hana
K předpokladům úspěšné komunikace ve škole / Pacovská, Jasňa