Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ001735
AutorŠvehlová, Milena
Titel

Mlčení jako fenomén komunikace (esej)

ErschienenFilologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 79-83
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Pragmatika
Filozofie jazyka. Logika a jazyk
Sociolingvistika
Klassifikation (EN)Pragmatics
Philosophy of language. Logic and language
Sociolinguistics
Schlagwörterkomunikace; řeč; mlčení; filozofie jazyka
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Sprache; Sprachphilosophie
AnmerkungTypy realizace komunikace (řečí, činnostmi, smíchem, mlčením). Komunikace, pragmalingvistika, filozofie jazyka
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1735
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Mlčení jako modus řeči a komunikace / Vaňková, Irena
Mlčení a komunikace / Gejgušová, Ivana
České frankofilství jako sociokulturní fenomén / Lenderová, Milena
Manipulativní komunikace jako fenomén online komunikačních prostředí / Kopecký, Kamil
Komunikace, mlčení a řeč v křesťanství / Göttlicher, Roman
Řeč jako politikum, jako nástroj politické moci / Švehlová, Milena
Metafora jako překladatelský fenomén / Sedláčková, Jitka