Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ001731
AutorKvítková, Naděžda
Titel

Jazykové zpracování Mikovcovy tragédie z českých dějin

ErschienenFilologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 27-37
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterMikovec, Ferdinand Břetislav; jazyk autorský; čeština
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Tschechisch
AnmerkungFerdinand Břetislav Mikovec, Záhuba rodu Přemyslovského, z r. 1848
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1731
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Současné zpracování pohádek a pověstí z horní Hané / Kvítková, Naděžda
K současnému zpracování krajových pověstí / Kvítková, Naděžda
Agitační spis Krátké sebránie z kronik českých... z hlediska jeho záměru a stylu / Kvítková, Naděžda
K textu agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých / Kvítková, Naděžda
Jazyková stránka agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých / Kvítková, Naděžda
Jazykové učebnice J. A. Komenského / Kvítková, Naděžda
K jazykové stránce kázání Sváti Karáska / Kvítková, Naděžda