Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ001674
AutorRakušan, Jaromíra
Titel

A case of Chicago Czech: On the bookshelf and on the stage

ErschienenWriting vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 374-381
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Čeština ve společnosti a praxi
Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Political history of Czech language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Czech in society and practice
Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterŠkaloud, František; Pšenka, Jaroslav; jazyk autorský; psanost; mluvenost; jazyk emigrantů; slova přejatá; anglicismy; amerikanismy; čeština; jazyky izolované
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Schriftlichkeit; Sprachlichkeit; Lehnwörter; Anglizismen; Tschechisch; Isolierte Sprachen
AnmerkungA. zkoumá 2 české texty - román (F. Škaloud, Bordynkáři, 1898) a hru (J. Pšenka, upraveno pro divadlo 1908). Sleduje rozdíly mezi textem určeným ke čtení a k přednesu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1674
PURLCitation link