Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ001673
AutorCummins, George M.
Titel

Intercodal collision in narrative: Spoken and written language in literary narrative

ErschienenWriting vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 361-366
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v uměleckých dílech, žánrech apod.
Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of literary works
Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Schlagwörterjazyk autorský; styl autorský; Škvorecký, Josef; díla literární; nářečí; interdialekty
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Autorstil; Mundart
AnmerkungVýsledky funkční analýzy intralingvistických kódů tří moderních literárních vyprávění (Mark Twain - Hucleberry Finn, Nabokov - Pnin, Škvorecký - Ze života české společnosti). Varianty mluveného jazyka od dialektu a interdialektu po degenerované formy jazyka
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1673
PURLCitation link