Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ001427
AutorKopertowska, Danuta
Titel

Polityka ekonomiczno-spoleczna i kulturowa a nazewnictwo

ErschienenOnomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 35-39
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Polština
Obecné otázky. Teorie a metoda onomastiky
Klassifikation (EN)Polish
General works. The theory and of onomastics
Schlagwörteronomastika; toponyma; polština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Ortsnamen; Polnisch
AnmerkungOsobní a zeměpisná jména nevznikla v izolaci, ale ve vztahu ke společnosti, ekonomice, kultuře. A. to ukazuje na materiálu toponym ze středního a severního Malopolska (Kieleckie a Radomskie) a pohraničních oblastí Malopolska se Slezskem a Mazovskem
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1427
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Leksykalna analiza kolędowych motywów - studium porównawcze tekstów piętnastowiecznych i "współczesnych" / Kopertowska, Danuta
Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny - problemy - postulaty
Polityka a przekład
Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych
Pamięć kulturowa i pamięć lingwistyczna w przekładzie
Nazewnictwo na pograniczach