Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000163
AutorChromečka, Julius
Titel

Ke strukturním a významovým shodám frazeologických jednotek němčiny a češtiny

ErschienenCizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 195-202
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Schlagwörterčeština; němčina; frazeologismy; význam
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Deutsch; Phraseologismen; Bedeutung
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/163
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Úvod do odborné němčiny / Chromečka, Julius
Ke vzniku a významovým proměnám označení "metlář" / Drápala, Daniel
Parafrázování frazeologických jednotek v české a německé publicistice / Muschnerová, Anetta
Charakteristika frazeologických jednotek v psané sportovní publicistice / Jelenová, Jarmila
Typologické srovnání klasifikace českých a maďarských frazeologických jednotek / Garai, Csaba
Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny / Leška, Oldřich
Místo frazeologických obratů v osvojování češtiny cizinci / Čechová, Marie