Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000153
AutorSvobodová, Ivana
Titel

O přijímacích zkouškách na gymnázia

ErschienenČeský jazyk a literatura, 45, č. 5-6, 1994-95, s. 101-107
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vyučování češtině. Teorie a metodika
Klassifikation (EN)Czech teaching. Theory and methodology
Schlagwörterzkoušky přijímací; čeština; školy střední
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungRozebírá přijímací testy z češtiny ze tří pražských gymnázií a zastavuje se u jevů, jejichž zařazení považuje za nepříliš vhodné
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/153
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Latina pro gymnázia / Špaňár, Július
O zájmenech / Svobodová, Ivana
O shodách / Svobodová, Ivana
O jednom diktátu / Svobodová, Ivana
O vyjmenovaných slovech / Svobodová, Ivana
O pravopisné kodifikaci / Svobodová, Ivana
O jedné shodě / Svobodová, Ivana