Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000138
Titel

Co s přejatými anglickými výrazy?

ErschienenČeský jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 228-229
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Ostatní příspěvky bohemistické
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Miscellaneous contributions relating to the Czech studies
Description and analysis of language
Schlagwörterzákony jazykové; slova přejatá; anglicismy; čeština
Schlagwörter (DE)Lehnwörter; Anglizismen; Tschechisch
AnmerkungProblematika jazykových zákonů a přejímání cizích slov (zejména z angličtiny) do češtiny. Příklad jazykového zákona ve Francii, české zkušenosti
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/138
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K práci s anglickými prísloviami / Vološinová, Viera
Co se děje s přejatými slovy a vyjadřovacími způsoby (nad druhým svazkem neologického slovníku). Část první, druhá / Šimandl, Josef
Číselné výrazy / Svobodová, Ivana
Silné výrazy / Vaculín, Ivo
Semivýrazy a výrazy / Cmorej, Pavel
Slangové výrazy žáků / Rysová, Květa
Slangové výrazy středoškoláků / Kostečka, Jiří