Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000136
AutorKrčmová, Marie
Titel

Konference o mluvené řeči

ErschienenČeský jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 175-177
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kongresy, konference apod. v ČR
Čeština jako národní jazyk
Klassifikation (EN)Congresses, conferences, etc. in the Czech Republic
Czech as a national language
Schlagwörterkonference; mluvenost; čeština; zprávy
Schlagwörter (DE)Konferenz; Sprachlichkeit; Tschechisch; Nachrichten
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/136
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Konference o kultuře řeči / Buchtelová, Růžena
Další konference o kultuře řeči / Buchtelová, Růžena
Kultura a technika mluvené řeči / Bartošek, Jaroslav
Konference o kultuře reči v NDR / Buchtelová, Růžena
Konference o kultuře řeči v NDR / Buchtelová, Růžena
Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči / Mikulová, Marie
Zpracování dat mluvené řeči v Pražském závislostním korpusu mluvené češtiny / Otradovcová, Martina