Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000128
AutorHöflerová, Eva
Titel

Postoje žáků ZŠ k útvarům národního jazyka

ErschienenČeský jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 162-165
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština jako národní jazyk
Klassifikation (EN)Czech as a national language
Schlagwörterčeština; čeština obecná; nářečí; spisovnost
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Gemeintschechisch; Mundart; Schriftlichkeit
AnmerkungVztah dětí na Ostravsku ke spisovné a obecné češtině vyhodnocen na základě dotazníku (děti kladou obecnou češtinu a dialekt na tutéž úroveň)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/128
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Cesty k vyjadřování hodnotícího postoje. Na materiálu dětské řeči / Höflerová, Eva
Vytváření morfologické kompetence žáků na ZŠ / Hájková, Eva
K výuce řečových dovedností na 2. stupni ZŠ / Höflerová, Eva
K úrovni mluveného projevu žáků ZŠ / Rysová, Květa
Vliv jazyka počítačů na slovní zásobu žáků na 1. stupni ZŠ / Svobodová, Diana
Vztah žáků a studentů k mluvené češtině / Frydrychová, Milena
K užívání a pojímání českého národního jazyka / Hrdlička, Milan