Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000077
AutorLouženská, Alena
Titel

Olomoucká konference o diferenciaci současného mluveného jazyka

ErschienenČeštinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 112-114
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kongresy, konference apod. v ČR
Klassifikation (EN)Congresses, conferences, etc. in the Czech Republic
Schlagwörterkonference; mluvenost; čeština
Schlagwörter (DE)Konferenz; Sprachlichkeit; Tschechisch
AnmerkungOmyl v názvu: konference se konala v Ostravě
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/77
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Konference K diferenciaci současného mluveného jazyka / Bayerová, Naděžda
K diferenciaci současného mluveného jazyka. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994)
K diferenciaci mluveného jazyka izolovaného / Vašek, Antonín
K diferenciaci současného mluveného jazyka se zaměřením na jazykovou situaci českého Slezska / Davidová, Dana
K podobě současného běžně mluveného jazyka na Plzeňsku / Chýlová, Helena
Podoba současného běžně mluveného jazyka na Plzeňsku z generačního hlediska / Chýlová, Helena
Konference o spisovnosti a nespisovnosti v komunikaci / Dršatová, Jitka