Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000072
AutorZachová, Jana
Titel

K setkání rusistů v německém Regensburgu

ErschienenČeštinář, 5, č. 3, 1994-95, s. 88-89
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kongresy, konference apod. v zahraničí
Práce obecné a celkové
Klassifikation (EN)Congresses, conferences, etc. abroad
General works
Schlagwörterkonference; rusistika; zprávy
Schlagwörter (DE)Konferenz; Russistik; Nachrichten
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/72
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Setkání rusistů v Prešově / Brandner, Aleš
Bratislavské setkání rusistů / Rejmánková, Ludmila
Tradiční setkání rusistů v Brně / Krystýnková, Jarmila
Netradiční mezinárodní setkání rusistů / Hříbková, Radka
6. mezinárodní setkání mladých rusistů / Janovec, Ladislav
6. mezinárodní setkání mladých rusistů / Janovec, Ladislav
3. setkání rusistů v Lysé nad Labem / Žofková, Hana