Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000024
AutorNekvapil, Jiří
Titel

Z analýzy polistopadového vývoje českého tisku [2]

ErschienenČeštinář, 5, č. 3, 1994-95, s. 65-75
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Jazyková stránka novin, časopisů a knih
Lexikografie
Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Klassifikation (EN)Czech verbal communication and sociolinguistics
Language in newspapers, journals, etc.
Lexicography
Czech in science, scientific and special style
Schlagwörtersociolingvistika; neologismy; reinterpretace; změny jazykové; styl; jazyk politiky; newspeak
Schlagwörter (DE)Soziolinguistik; Neologismen; Sprachpolitik
AnmerkungPokrač. z č. 2, 1994. Zde: 6.2 Reinterpretace politického jazyka (tj. demontáž předlistopadového politického diskursu), 6.3 Nová slovní zásoba, 6.4 Některé vybrané výrazy (revoluce, totalita, staré struktury aj., slušnost), 6.5 Reinterpretace vztahu mezi označovaným a označujícím, 7. Závěrečné poznámky (důvody změn v jazyce a stylu po listopadu 1989)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z analýzy polistopadového vývoje českého tisku (1) / Nekvapil, Jiří
Zpráva z tisku / Mattuš, Jan
Studie vývoje českého jazyka / Kim, Kju-džin
Cvičení z českého jazyka 2. Určeno posluchačům Letní školy slovanských studií / Čejka, Mirek
"Politická korektnost" z hlediska analýzy diskurzu / Homoláč, Jiří
Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí / Homoláč, Jiří
Příspěvek k funkční stratifikaci germanismů v dnešní češtině (na základě analýzy jazyka českého tisku) / Tölgyesi, Tamás