Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000003
AutorDaneš, František
Titel

Involvement with language and in language

ErschienenJournal of Pragmatics, 22, 1994, s. 251-264
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Sociolingvistika
Klassifikation (EN)Czech verbal communication and sociolinguistics
Sociolinguistics
Schlagwörterkomunikace; vztah k jazyku; situace jazyková
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Sprachsituation
AnmerkungZabývá se způsoby, jak se lidé zajímají o vlastní jazyk a jak ho užívají. Různé vztahy uživatelů k jazyku, charakteristické rysy jejich zájmu o mluvení-psaní, poslouchání-čtení. Druhá část věnována citovému zaujetí uživatelů pro jazyk, jeho podmínky, vliv na komunikaci
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3
PURLCitation link