Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ036600
AutorHrdličková, Hana
Titel

Odstavec v dětských textech

ErschienenPráce z dějin slavistiky 16 [Práce z dějin slavistiky... 16] : České a polské srovnávací studie, Praha, Karolinum ; 1993, s. 97-101
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lingvistika textu
Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Klassifikation (EN)Text linguistics
Contributions to the methodology of particular questions
Schlagwörterodstavec; lingvistika textová; segmentace textu; čeština; vyučování
Schlagwörter (DE)Textlinguistik; Tschechisch; Unterricht
AnmerkungDefinice pojmu odstavec, dvojí pojetí (jev grafický a obsahový). Odstavec v učebnicích češtiny a práce žáků s ním
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/36600
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Reklama v dětských časopisech / Hepová, Jitka
Z dětských mudrosloví. Specifické znaky dětské psychiky / Strašíková, Blanka
Analýzy dětských jednoslovných a raných víceslovných promluv / Doleží, Linda
Termíny v publicistických textech / Voborská, Milada
Jazykověda v Masarykových textech / Jelínek, Milan
Přeřeknutí v přednáškových textech / Lišková, Michaela
Už nevím co Ti mám psát... Vynalézavost v dětských dopisech / Bartošová, Lucie