Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ013153
AutorPoláková, Jolana
Titel

Myšlenkové tvoření. Nárys obecné teorie

Ort/VerlagPraha: Filosofický ústav AV ČR
Jahr1993
Seiten88 s.
Sprachecze
ISBN80-7007-037-4
Klassifikation (CZ)Filozofie jazyka. Logika a jazyk
Teorie a metodologie lingvistické práce
Klassifikation (EN)Philosophy of language. Logic and language
The theory and methodology of linguistic work
Schlagwörterfilozofie jazyka; teorie lingvistické; Humboldt, Wilhelm von; Saussure, Ferdinand de; Hjelmslev, Louis; Bloomfield, Leonard; Chomsky, Noam
Schlagwörter (DE)Sprachphilosophie; Linguistische Theorien
AnmerkungMyšlenkové tvoření v oblasti jazyka. Porovnání významných teorií jazyka (W. Humboldt, F. de Saussure, L. Hjelmslev, L. Bloomfield, N. Chomsky). Poznámky k vývoji jazyka.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13153
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Tvoření slov v češtině. 1. Teorie odvozování slov / Dokulil, Miloš
Několik poznámek ke smyslu dialogu / Poláková, Jolana
Jazyk a struktura. Výchozí problematika lingvisticko-filozofické teorie Noama Chomského / Poláková, Jolana
Filosofie dialogu (Rosenzweig, Ebner, Buber, Lévinas). 2., rozš. vyd / Poláková, Jolana
Dialog s Bohem a filosofie. Prolegomena k dialogické filosofické teologii / Poláková, Jolana
Filosofie dialogu. Uvedení do jednoho z proudů filosofického myšlení 20. století / Poláková, Jolana
Smysl dialogu. O směřování k plnosti lidské komunikace / Poláková, Jolana