Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ012931
AutorWarchoł, Stefan
Titel

Kwestionariusz do badania zoonimii ludowej w Polsce na tle słowiańskim

OrtLublin
Jahr1993
Seiten247 s.
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Polština
Onomastické práce týkající se jiných jmen než osobních a zeměpisných
Klassifikation (EN)Polish
Onomastic contributions on other names than personal or geographic
Schlagwörterpolština; zoonyma; onomastika
Schlagwörter (DE)Polnisch; Onomastik (Namenkunde)
ReviewŠrámek, Rudolf, Acta onomastica 1996, 37, s. 166-168.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12931
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Badania onomastyczne w Polsce (1990-1996) / Czopek-Kopciuch, Barbara
Badania nad motywacjami semantycznymi w językoznawstwie słowiańskim / Jakubowicz, Mariola
Czasowniki dwuaspektowe w języku czeskim na tle słowiańskim / Pešinová, Lidia
Czeskie przymiotniki potencjalne na tle słowiańskim / Ptak, Lenka
Językoznawcze badania bohemistyczne v Polsce / Greń, Zbigniew
Staropolskie warianty imienia Agnieszka na tle słowiańskim / Malec, Maria
O polskich i czeskich apelatywach z formantem *-ynji. W nawiązaniu do struktur onomastycznych / Warchoł, Stefan