Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ012502
AutorBoudník, Vladimír
Titel

Z literární pozůstalosti

HerausgeberK vyd. připr. Merhaut, Vladislav
Ort/VerlagPraha: Pražská imaginace
Jahr1993
Seiten102 s.
Sprachecze
ISBN80-7110-118-4
Klassifikation (CZ)Kritická vydání textů apod.
Klassifikation (EN)Critical editions of texts
SchlagwörterBoudník, Vladimír; vydání kritická
Schlagwörter (DE)Kritische Ausgaben
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12502
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jan Patočka: Komeniana z pozůstalosti / Soudilová, Věra
Korespondence 3 a další dokumenty z pozůstalosti / Machek, Václav
Literární žánr fantasy / Šaur, Vladimír
České literární baroko z pohledu studentů / Steiner, Martin
Z pozůstalosti Augusta Schleichera: Sedm let profesorem v císařsko-královských službách
Marginálie k pohádkám z hlediska literární vědy / Stanovský, Vladislav
K vybraným problémům latinsko-staroslověnské lístkové kartotéky z archivní pozůstalosti V. Tkadlčíka / Martinková, Michaela