Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ011975
AutorBoháč, Zdeněk
Titel

České země a Lužice

Ort/VerlagTišnov: Sursum
Jahr1993
Seiten215 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lužická srbština
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Klassifikation (EN)Sorbian
Contacts of Czech with Slavonic languages
Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
Schlagwörtersrbština lužická; onomastika; kontakty jazykové; antroponyma; příjmení; sorabistika; Boháč, Zdeněk; bibliografie
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Sprachkontakt; Personennamen; Familienname; Bibliografie
ReviewVydra, František, Česko-lužický věstník 1993, 3, č. 11, s. 84-[85].; Topiłko, Aleksandra Zeszyty Łużyckie (Warszawa) 1999, 28, s. 103-104.
Anmerkung4. kap.: Z lužickosrbské onomastiky (frekvence srbských jmen a příjmení, jejich původ). Na závěr sorabistická bibl. Z. Boháče (s. 211-213). - Podle Česko-lužického věstníku 1993, s. 83
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11975
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

České země a Lužice / Boháč, Zdeněk
České země a Lužice / Boháč, Zdeněk
Pohled historika na toponymii Lužice / Boháč, Zdeněk
Země Koruny české / Šaur, Vladimír
Philip Sidney a České země. Korespondence Philipa Sidneyho s Tadeášem Hájkem z Hájku / Fleischmannová, Šárka
"Někdy kolébka, nyní národu mého rakev". Srbská Lužice - země, lidé, jazyk / Bromová, Veronika
Josef Dobrovský a Lužice / Ulbrechtová, Helena