Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ001363
AutorFischer, Gero
Titel

The Language of the Czech Minority in Vienna

ErschienenVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 254-261
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Dialektologický materiál
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)Political history of Czech language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Dialectological material
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörterčeština vídeňská; jazyk emigrantů; čeština; jazyky izolované
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Isolierte Sprachen
AnmerkungCharakteristika mluvené vídeňské češtiny (slovní zásoba, skloňování jmen, časování sloves, syntax)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1363
PURLCitation link