Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ001361
AutorRakušan, Jaromíra
Titel

Lexical Polyphony in Chicago Czech Texts

ErschienenVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 216-240
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Vnější dějiny českého jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Political history of Czech language
SchlagwörterŠkaloud, František; Pšenka, R. Jaroslav; jazyk autorský; zásoba slovní; anglicismy; amerikanismy; čeština; jazyk emigrantů; jazyky izolované
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Wortschatz; Anglizismen; Tschechisch; Isolierte Sprachen
AnmerkungZkoumá vliv cizí slovní zásoby na texty Františka Škalouda (Bordynkáři, Chicago, A. Geringer 1898) a R. Jaroslava Pšenky (dramatizace Š. Bordynkářů, Chicago, A. Geringer 1908)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1361
PURLCitation link