Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ001360
AutorEckert, Eva
Titel

Language change: The testimony of Czech tombstone inscriptions in Praha, Texas

ErschienenVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 189-215
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Political history of Czech language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Czech verbal communication and sociolinguistics
Czech in society and practice
Schlagwörterjazyk emigrantů; změny jazykové; čeština; jazyky izolované; nápisy náhrobní
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Isolierte Sprachen
AnmerkungRozbor českých nápisů na náhrobních kamenech z let 1860-1960 v Praze (Texas), studie zaměřena na funkci jazyka, jeho udržování a změny
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1360
PURLCitation link