Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ000757
AutorČermák, František
Titel

Funkce frazémů a idiomů

ErschienenSlavia, 62, č. 3, 1993, s. 331-336
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lexikografie
Klassifikation (EN)Lexicography
Schlagwörterfrazémy; idiomy; lexikografie
Schlagwörter (DE)Phraseme; Idiome; Lexikographie
AnmerkungObecně k funkci kompoziční, strukturní a nominativní
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/757
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Statistické metody hledání frazémů a idiomů v korpusech / Čermák, František
Komponentově-sémantická analýza českých publicistických idiomů a frazémů / Krejčí, Pavel
Funkce a modifikace hovorových frazémů v psané publicistice / Křelinová, Radka
Sémantická motivace a překlad biblických idiomů a frazémů (na srbském, českém a bulharském materiálu) / Krejčí, Pavel
Systém, funkce, forma a sémantika českých předložek / Čermák, František
Frazeologie novinového úvodníku: úzus, funkce a aktualizace / Čermák, František
Obecná a spisovná čeština: Poměr, funkce a metodologie / Čermák, František