Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ000101
Titel

Varieties of Czech. Studies in Czech Sociolinguistics

HerausgeberEd. Eckert, Eva
Ort/VerlagAmsterdam: Rodopi
Jahr1993
Seiten284 s.
Spracheeng
ISSN90-5183-490-X
Klassifikation (CZ)Časopisy a sborníky vydané v zahraničí
Čeština ve společnosti a praxi
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Spisovná norma a její kodifikace. Obecné otázky
Jednotlivá nářečí
Ostatní nespisovné útvary jazyka
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Klassifikation (EN)Foreign periodicals, etc.
Czech in society and practice
Czech verbal communication and sociolinguistics
Literary norm and its codification
Particular dialects
The other non-standard forms of language
Contacts of Czech with Slavonic languages
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Schlagwörtersborníky; lingvistika; sociolingvistika; spisovnost; mluvenost; čeština obecná; nářečí; normy jazykové; kodifikace
Schlagwörter (DE)Sammelbände; Sprachwissenschaft (Linguistik); Soziolinguistik; Schriftlichkeit; Sprachlichkeit; Gemeintschechisch; Mundart; Sprachnormen; Kodifizierung
ReviewZeman, Jiří, Slovo a slovesnost 1995, 56, č. 1, s. 64-71.; Short, David, Slavonic and East European Review 1994, 72, č. 4, s. 705-706.; Toops, Gary H. Canadian Slavonic Papers (Edmonton) 1994, 36, č. 1-2, s. 241-250.; Kosta, Peter, Zeitschrift für Slawistik 1996, 41, č. 1, s. 87-97.; Sgall, Petr, Journal of Slavic Linguistics (Bloomington) 1994, 2, č. 2, s. 353-358.; Millet, Yves Revue des études slaves 1996, 68, č. 3, s. 436-438.; Heim, Michael, Slavic Review (New York) 1996, 55, č. 1, s. 237-238.; Zeman, Jiří, Češtinář 1993-94, 4, č. 3, s. 85-89.; Budzhak, Svitlana Cahiers linguistique d'Ottawa 1994, 21, č. 5, s. 103-105.; Janda, Laura A. Czech Language News 1994, 3, 15. s.
Anmerkung1. Spisovná norma a kodifikace. 2. Různorodost češtiny v literatuře. 3. Obecná čeština a česká nářečí. 4. Kontakty češtiny s jinými jazyky. Analyticky rozepsáno
Mediumbook
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101
PURLCitation link