Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ000101
Titel

Varieties of Czech Studies in Czech Sociolinguistics

HerausgeberEd. Eckert, Eva
Ort/VerlagAmsterdam: Rodopi
Jahr1993
Seiten284 p.
Spracheeng
KlassifikationČasopisy a sborníky vydané v zahraničí
Čeština ve společnosti a praxi
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Spisovná norma a její kodifikace. Obecné otázky
Jednotlivá nářečí
Ostatní nespisovné útvary jazyka
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Schlagwörtersborníky; lingvistika; sociolingvistika; spisovnost; mluvenost; čeština obecná; nářečí; normy jazykové; kodifikace
ReviewZeman, Jiří: Slovo a slovesnost. 56 (1995) 1. p. 64-71; Zeman, Jiří: Češtinář. Hradec Králové. 4 (1993-94) 3. p. 85-89
PURLCitation link