Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ014998
AutorŽaža, Stanislav
Titel

Základy ruštiny pro filology (v porovnání s češtinou)

Ort/VerlagBrno: FF MU
Jahr1992
Seiten101 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Spisovný jazyk a jeho kultura. Vyučování ruštině
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Klassifikation (EN)Standard language and its culture. Russian language teaching
Contacts of Czech with Slavonic languages
Schlagwörterruština; kontakty jazykové; skripta VŠ; čeština; studie porovnávací
Schlagwörter (DE)Russisch; Sprachkontakt; Hochschulskripten; Tschechisch; Vergleichsstudie
ReviewLízalová, Ljubov Opera Slavica 1992, 2, č. 4, 55. s.
AnmerkungGenetická příbuznost obou jazyků, vlivy jiných jazyků, diferenciace obou slovních zásob, vybrané kapitoly ze syntaxe
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14998
PURLCitation link