Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ013611
AutorJanáková, Daniela; Klégr, Aleš
Titel

kpm0113611. Angličtina pro společenskovědní obory (se zaměřením na psychologii, pedagogiku a ošetřovatelství)

Ort/VerlagPraha: Karolimun
Jahr1992
Seiten249 s.
Spracheeng; cze
Klassifikation (CZ)Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Terminologie společenských věd
Klassifikation (EN)Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Terminology of humanities
Schlagwörterangličtina; učebnice; terminologie; čeština
Schlagwörter (DE)Englisch; Lehrbuch; Terminologie; Tschechisch
AnmerkungAnglicko-české terminologické slovníčky. - Podle BK-ČK 1992, 1187
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13611
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

kpm0175822. Angličtina: konverzace a slovník / Kutalová, Martina
kpm0141645. Pravopis nejen pro školu 1 / Kalandra, František
kpm0145812. Pravopis nejen pro školu 2 / Kalandra, František
kpm0126741. Anglicko-český, česko anglický velký slovník
kpm0118573. Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a příslušný ročník víceletých gymnázií. 1. díl - Učivo o jazyce / Hrdličková, Hana
K výuce angličtiny neslyšících studentů / Janáková, Daniela
kpm016422