Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ013400
AutorJelenová, Jarmila
Titel

Tvoření slov

Ort/VerlagPlzeň: ZČU
Jahr1992
Seiten175 s.
Sprachecze
ISBN80-7043-020-6
Klassifikation (CZ)Tvoření slov
Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
Klassifikation (EN)Word formation
Grammars, textbooks, and manuals of Czech
Schlagwörtertvoření slov; skripta VŠ; čeština
Schlagwörter (DE)Wortbildung; Hochschulskripten; Tschechisch
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13400
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Tvoření slov / Dokulil, Miloš
Tvoření slov a produktivita / Ziková, Markéta
Tvoření slov skládáním / Bozděchová, Ivana
Lexikologie a tvoření slov. Cvičení z českého jazyka / Krobotová, Milena
Tvoření a stavba slov. Pro studenty bohemisty a učitele českého jazyka s cvičeními. 3., uprav. a rozš. vyd / Dejmek, Bohumír
Tvoření slov v češtině / Hubáček, Jaroslav
Tvoření slov v češtině. Učební texty s cvičeními pro studující 1. stupně ZŠ na pedagogických fakultách / David, Milan