Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ010957
AutorLewandowski, Andrzej
Titel

Współczesne polskie nazwy firmowe

Ort/VerlagZielona Góra: Wyzsza szkola pedagogiczna
Jahr1992
Seiten285 s.
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Polština
Klassifikation (EN)Polish
Schlagwörterpolština; onomastika; chrématonyma
Schlagwörter (DE)Polnisch; Onomastik (Namenkunde); Chrematonyme
ReviewKnappová, Miloslava, Acta onomastica 1998, 38 (1997), s. 176-177.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/10957
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Praskie nazwy firmowe / Rzetelska-Feleszko, Ewa
Polskie nazwy drzew / Wajda-Adamczykowa, Ludwika
Obecne nazwy firmowe w Polsce i w Europie / Rzetelska-Feleszko, Ewa
Współczesne dwuczłonowe nazwiska polskie motywowane nazwami heraldycznymi / Złotkowski, Piotr
Polskie, słowackie i czeskie nazwy grzybów / Michalewski, Kazimierz
Współczesne słowotwórstwo polskie i czeskie wobec ekspansji zapożyczeń / Waszakowa, Krystyna
Polskie nazwy miejscowe z sufiksem -ava/-java / Nowik, Krystyna