Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ010783
AutorStarý, Zdeněk
Titel

Psací soustavy a český pravopis

Ort/VerlagPraha: Karolinum
Jahr1992
Seiten157 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Grafématika. Psaná podoba jazyka
Grafématika
Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky
Klassifikation (EN)Graphemics
Graphemics
Orthography
Schlagwörtersoustavy psací; písmo; grafématika; psanost; mluvenost; čeština
Schlagwörter (DE)Schrift; Schriftlichkeit; Sprachlichkeit; Tschechisch
ReviewShort, David, Slavonic and East European Review 1994, 72, č. 1, s. 164-166.; Šašková-Pierce, Míla Slavic and East European Journal (Madison, WI) 1994, 37, č. 3, s. 538-539.
AnmerkungO vztahu mluveného a psaného jazyka; termíny psací soustava (tj. prostředky vizuálního vyjádření mluvené řeči) a mluvní soustava.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/10783
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Psací soustavy a česká jota s ypsilonem / Starý, Zdeněk
Psací stroj a pravopis / Kraus, Jiří
Český pravopis. 1: Pravidla. 2: Slovník
Český pravopis. S přehledem mluvnických pravopisných pravidel, souhrnnými cvičeními, diktáty a klíčem / Hlaváčová, Eva
Český pravopis. Obtížná slova / Marek, Jiří
Překladatelé a český pravopis / Uličný, Oldřich
Český pravopis a interpunkce / Svobodová, Ivana