Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ010657
AutorHrabcová, Marie
Titel

Malý slovník americké angličtiny

Ort/VerlagOstrava: Montanex
Jahr1992
Seiten404 s.
Spracheeng; cze
ISBN80-85300-87-7
Klassifikation (CZ)Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Lexikografie
Klassifikation (EN)Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Lexicography
Schlagwörterslovníky; angličtina americká; čeština
Schlagwörter (DE)Wörterbücher; Tschechisch
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/10657
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovník britské a americké angličtiny
Přehledná gramatika - rozdíly britské a americké angličtiny / Doubravová, Ivana
Malý česko-německý slovník. Malý německo-český slovník. S mluvnicí, pravopisem a frazeologií, jakož i s časováním, skloňováním a stupňováním každého německého slova
Malý myslivecký slovník. Česko-německý, německo-český / Bednařík, Milan
Malý slovník marketingu / Fialová, Helena
Malý myslivecký slovník / Zácha, Oldřich
Malý slovník sekt. Sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví