Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ005796
AutorHolasová, Táňa
Titel

K některým možnostem výzkumu úrovně kultury řeči

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 74, č. 1, 1992, s. 29-40
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod.
Příspěvky teoretické a obecné
Klassifikation (EN)Literary pronunciation. Recitation. Language culture in the theatre, radio, etc.
Theoretical and general contributions
Schlagwörterkultura jazyková; čeština
Schlagwörter (DE)Sprachkultur; Tschechisch
AnmerkungPotřeba analyzovat předpokladovou složku jazykového nadání jedince (schopnosti, dovednosti, návyky), složku aktivační (zájmy, potřeby, motivaci aj.) a vliv nejrůznějších sociokulturních činitelů. Popis metody anamnestického dotazníku
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage) ab Vol. 97, Iss. 1 (2015)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Opac
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/5796
PURLCitation link