Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001867
AutorEhrgangová, Elena; Nováková, Taida
Titel

Pravdepodobnostná prognóza pri simultánnom tlmočení z nemčiny do slovenčiny

ErschienenTranslatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 269-274.
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
SLOVENŠTINA
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)The theory of translation, its language and style
SLOVAK
Description and analysis of language
Schlagwörtertlumočení simultánní; němčina; slovenština; slovesa; slovosled
Schlagwörter (DE)Deutsch; Slowakisch; Verben; Wortstellung
AnmerkungPostavení slovesa v němčině
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1867
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Retardačné faktory pri simultánnom tlmočení. Vplyv vlastností východiskového textu na cieľový text pri simultánnom tlmočení z nemčiny do slovenčiny / Nováková, Taida
Překládání z češtiny do němčiny a naopak / Koschmal, Walter
Postavenie češtiny pri sprostredkovaní germanizmov do slovenčiny (a poľštiny) / Newerkla, Stefan Michael
Úvod do odborné němčiny / Chromečka, Julius
Pasivní konstrukce v překladech z němčiny do češtiny / Rytel-Kuc, Danuta
Tahák z němčiny / Heřmánková, Eva
Úvod do fonetiky a fonologie němčiny / Kovářová, Alena