Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001864
AutorEnders, Julius
Titel

Rukopisy ve světle moderní jazykovědy

ErschienenAlmanach rukopisné obrany 1991, Praha, Neklan ; 1992, s. 26-49
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Varia
Klassifikation (EN)The style of particular literary forms
Varia
Schlagwörterrukopisy; Rukopis královédvorský; Rukopis zelenohorský; pravost; jazyk autorský; čeština
Schlagwörter (DE)Handschriften; Autorensprache; Tschechisch
AnmerkungStručný výtah z autorova jazykovědného rozboru RKZ a stč. památek s nimi spojovaných (hájí pravost rukopisů)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1864
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rukopisy a Český jazykový atlas / Enders, Julius
Co lze vytěžit pro Rukopisy ze Staročeského slovníku / Enders, Julius
Vznik moderní jazykovědy / Nekvapil, Jiří
Cesty moderní jazykovědy. Jazykověda a automatizace
Fonologie v myšlenkové struktuře moderní jazykovědy / Leška, Oldřich
Rukopisy první redakce staročeského biblického překladu ve světle edice "Staročeská bible drážďanská a olomoucká" / Pytlíková, Markéta
Rukopisy knihovny kapucínského konventu Panny Marie Andělské v Praze ve světle dochovaných knižních katalogů / Hradilová, Marta