Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001295
AutorDavidová, Dana
Titel

Variantní tvary adjektiv v mluvě střední generace města Havířova

ErschienenJazyk, literatura, umění : Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity, sv. 131, řada D-29, Ostrava, OU ; 1992, s. 11-24.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá nářečí
Morfologie
Ostatní nespisovné útvary jazyka
Klassifikation (EN)Particular dialects
Morphology
The other non-standard forms of language
Schlagwörternářečí severomoravská; morfologie; fonetika; čeština
Schlagwörter (DE)Morphologie; Phonetik (Lautlehre); Tschechisch
AnmerkungZaměřeno na hláskové a morfologické variující jevy koncovek deklinace složené
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1295
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Variantní tvary bezrodých zájmen v mluvě střední generace města Havířova / Davidová, Dana
Variantní tvary zájmena všechen a zájmen kdo a co v mluvě střední generace města Havířova / Davidová, Dana
Variantní tvary měkkých rodových zájmen zájmenné deklinace v mluvě střední generace města Havířova / Davidová, Dana
Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova / Davidová, Dana
Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova / Davidová, Dana
Adjektivní skloňování rodových zájmen v mluvě střední generace města Havířova / Davidová, Dana
Nespisovné prvky v mluvě střední generace jižních Čech / Janečková, Marie