Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001252
AutorDvonč, Ladislav
Titel

O zmenách názvov ulíc a námestí

ErschienenOnomastický zpravodaj ČSAV, č. 32-33 (1991-92), 1992, s. 20-25
Sprachecze
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)SLOVAK
Schlagwörterurbanonyma; slovenština
Schlagwörter (DE)Urbanonyme; Slowakisch
AnmerkungJména ulic v Bratislavě a změny po r. 1989
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1252
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jména ulic a náměstí Opočna / Likovský, Zbyněk
Názvy znojemských ulic a náměstí v průběhu věků / Janků, Vlastimil
Spor o náměstí / Potyka, Miroslav
Začleňování cizojazyčných názvů ulic a náměstí do českých textů / Knappová, Miloslava
Ilustrovaná encyklopedie osobností v názvech pražských ulic a náměstí / Augusta, Pavel
V roce 2008 přibylo 95 nových ulic a náměstí / Blažek, Rudolf
Vplyv pádu socializmu na názvy ulíc a námestí v Česko-Slovensku / Odaloš, Pavol