Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001246
AutorDejmek, Bohumír
Titel

Jména ulic a vhodnost jejich jednotlivých slovotvorných typů v komunikaci. Na materiálu z Hradce Králové

ErschienenJazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 124-126
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná místní
Jména zeměpisná pomístní
Tvoření slov
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Place names
Minor place names
Word formation
Czech in society and practice
Schlagwörterhodonyma; urbanonyma; typy slovotvorné; čeština; tvoření slov
Schlagwörter (DE)Urbanonyme; Tschechisch; Wortbildung
AnmerkungPřednáška v JS Hradec Králové. - Vyšlo též v Češtináři 1991-92, s. 12-14
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1246
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vhodnost jednotlivých slovotvorných typů urbanonym v komunikaci / Dejmek, Bohumír
Historie a současnost Hradce Králové ve jménech ulic / Dejmek, Bohumír
Běžně mluvený jazyk nejmladší generace Hradce Králové. Hláskosloví a morfologie / Dejmek, Bohumír
Nově píšeme některá jména ulic / Dejmek, Bohumír
K verbální strukturaci Hradce Králové v každodenní komunikaci / Zeman, Jiří
Hydronyma v Hradci Králové. (Pozice hydronym mezi urbanonymy) / Dejmek, Bohumír
Pohostinskými podniky města Hradce Králové / Pýcha, Petr