Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001019
AutorČeňková, Ivana
Titel

Individuální charakter jednotky orientace v procesu simultánního tlumočení

ErschienenTranslatologica Pragensia 4, Praha, UK ; 1992, s. 143-148.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
Jazyková a stylistická problematika překladu. Obecné otázky
Stylistika. Jazyk literárních děl
Klassifikation (EN)The theory of translation, its language and style
Linguistic and stylistic problems of translation
Stylistics. Language of literary works
Schlagwörterpřeklady; tlumočení simultánní; čeština; ruština
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Tschechisch; Russisch
AnmerkungDefinice tzv. minimální komunikativní jednotky promluvy. Rusko-čes. mater
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1019
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Souběžnost řečových činností v procesu simultánního tlumočení / Čeňková, Ivana
Čeština jako cílový jazyk v procesu simultánního tlumočení (empirická studie na rusko-českém materiálu) / Kurillová, Milena
Neverbální komunikace při tlumočení? / Čeňková, Ivana
Mezinárodní konference o tlumočení / Čeňková, Ivana
Výuka tlumočení a současná ruština / Čeňková, Ivana
Teorie a didaktika tlumočení 1 / Čeňková, Ivana
Charakteristika pragmatických vztahů v procesu konsekutivního tlumočení / Csiriková, Marie