Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001010
AutorČadská, Milada
Titel

Ke struktuře základních učebnic češtiny pro cizince (z hlediska potřeb studujících v nově zaváděných formách studia)

ErschienenK problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 104-107.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vyučování češtině. Teorie a metodika
Klassifikation (EN)Czech teaching. Theory and methodology
Schlagwörtervyučování; čeština jako jazyk cizí
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch als Fremdsprache
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1010
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K atribuci jedné z nejstarších učebnic češtiny pro cizince / Hádková, Marie
Čeština pro cizince. Nástavbový kurs pro humanitní obory / Čadská, Milada
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úroveň B2 (cvičná sada) / Čadská, Milada
Studium komunikace z hlediska potřeb pedagogiky / Pacovská, Jasňa
O koncepci nové mluvnice češtiny pro cizince / Hrdlička, Milan
Čeština pro cizince. 1, 2. Nástavbový kurz. Cvičebnice / Turzíková, Milada
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince. Úroveň A2 podle SERR