Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001009
AutorČmejrková, Světla; Světlá, Jindra; Škvorová, Daniela
Titel

Jak na češtinu?

ErschienenK problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 16-25.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vyučování češtině. Teorie a metodika
Klassifikation (EN)Czech teaching. Theory and methodology
Schlagwörtervyučování; čeština jako jazyk cizí; Komenský, Jan Amos
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch als Fremdsprache
AnmerkungUplatnění myšlenek Komenského o jazykové výchově
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1009
PURLCitation link