Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000994
AutorČmejrková, Světla
Titel

Jazyk, výuka, osobnost

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 74, č. 2, 1992, s. 77-88
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Pragmatika
Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Klassifikation (EN)Pragmatics
Language teaching, its theory, and methodology
Schlagwörterjazyk; řeč; komunikace; vyučování
Schlagwörter (DE)Zunge; Sprache; Kommunikation; Unterricht
AnmerkungVztah jazyka a osobnosti jako jeden z ústředních námětů dnešní lingvistiky. Jazyková výchova, zejména školní
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/994
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazyk literatury / Čmejrková, Světla
Jazyk reklamy / Čmejrková, Světla
Osobnost, jazyk, kultura. Pokus o sebeanalýzu / Malevič, Oleg
Jazyk a osobnost. Pětifaktorová struktura popisu osobnosti / Hřebíčková, Martina
Jazyk pro druhé pohlaví / Čmejrková, Světla
Jazyk pro druhé pohlaví / Čmejrková, Světla
Jazyk vědy a paměť vědy / Čmejrková, Světla